• 2017 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruya Kapanmıştır
  Duyurular Arşivi 9 Kasım 2017 Perşembe / detaylı bilgi
 • T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1 (bir) İç Denetçi, 12 (oniki) Uzman Personel ve 2 (iki) Destek Personeli alımı yapacaktır.
  Duyurular Arşivi 6 Eylül 2017 Çarşamba / detaylı bilgi
 • T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 9 (dokuz) Uzman Personel ve 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır.
  Duyurular Arşivi 25 Ağustos 2017 Cuma / detaylı bilgi
 • 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3'üncü maddesi ile 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında mülkiyeti Hazine adına kayıtlı aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.
  Duyurular Arşivi 15 Ağustos 2017 Salı / detaylı bilgi
 • Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde çalıştırılmak üzere takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine sahip, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek herhangi bir birimde ve/veya ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek ve seyahat engeli olmayan kişiler arasından 6 (altı) Uzman ve 2 (iki) Destek personel alımı yapılacaktır.
  Duyurular Arşivi 7 Ağustos 2017 Pazartesi / detaylı bilgi
Yayınlar ve Dokuman Arşivi
Personel Alımı Mülakat Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar Açıklandı
Ajansımızın 26-28.09.2017 tarihlerinde yapılacak olan yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar listesi ekte sunulmuştur. detaylı bilgi