Yayınlar ve Dokuman Arşivi
Personel Alım İlanı
Ajansımızda 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşaviri, 8 (Sekiz) Uzman Personel” istihdam edilecektir.detaylı bilgi