Yayınlar ve Dokuman Arşivi
2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi MDP İlanı
Ajansımız hazırlamış olduğu TR82 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nın amaçları doğrultusunda başlattığı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAG) kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 26 Kasım 2018 tarihi itibariyle proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunuyor.detaylı bilgi