• Sinop İli Durağan İlçesine Küçük Sanayi Sitesinin Kurulması Projesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği kapsamında sağlanan mali destek ile Durağan/ SİNOP’ta Sinop İli Durağan İlçesine Küçük Sanayi Sitesinin Yapılması Projesi için Durağan Küçük Sanayi Sitesi A1 Blok Yapımı ihalesini sonuçlandırmayı planlamaktadır.
  • Sümer Holding A.Ş. (Holding) tarafından ekli listede yer alan taşınmazlar 4046 sayılı kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.
    İhale İlanları Arşivi 10 Ekim 2022 Pazartesi / detaylı bilgi
  • Taşınmaz malların satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün (Milli Emlak Müdürlüğü) Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:57 Merkez/KASTAMONU adresindeki binasının 1. katında bulunan ihale salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
    İhale İlanları Arşivi 16 Haziran 2022 Perşembe / detaylı bilgi
  • Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi tarafından T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile 19 Mayıs Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Metal Teknolojileri (Kaynak) Sınıfı Eğitim Atölyesi Makine Ekipman Temini için mal alımı ihalesi yapılacaktır.
    İhale İlanları Arşivi 13 Nisan 2022 Çarşamba / detaylı bilgi
  • Kastamonu Milli Emlak Müdürlüğü taşınmaz malların (kamu konutları) satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:57 Merkez / Kastamonu adresindeki binasının 1. katında bulunan ihale komisyon huzurunda yapılacaktır.
Yayınlar ve Dokuman Arşivi
BAKAP Ortak Finansman Destek Programı İlan Edildi
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ortaklığında yürütülmek üzere “2023 yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı ilan edildi. Program kapsamında KOBİ’lere 20 milyon TL bütçeli finansman desteği sağlanacak.detaylı bilgi